Vacatures in het werkveld:

Planologie

Planologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de inrichting van de leefomgeving. Het gaat om het maken van plannen en beleid voor de ruimtelijke ordening, waarbij rekening wordt gehouden met onder meer de fysieke omgeving, sociale factoren en economische belangen. Planologen werken aan diverse projecten, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, structuurvisies en beleidsplannen voor gebiedsontwikkeling. Daarbij houden ze rekening met wet- en regelgeving, beleidskaders en de belangen van verschillende stakeholders, zoals overheden, bedrijven en burgers. Planologen werken vaak in multidisciplinaire teams met onder andere architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten om tot een integraal ontwerp te komen dat aansluit bij de behoeften van de samenleving en toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast zijn planologen ook betrokken bij het uitvoeren van onderzoek en het analyseren van trends en ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening.

Niets gevonden.

Bekijk ook technische vacatures in deze werkvelden:

keyboard_arrow_up