Assetbeheerder Civiel

Denken vanuit de gebruiker van de openbare ruimte, het bestuur en de afdeling staat centraal. De ABC kan schakelen tussen de verschillende belangen. De ABC is opdrachtnemer van de jaaropgave en verantwoordelijk om binnen de gestelde kaders in regie het beheer te voeren voor de asset Civiel. De ABC verbindt de beleidsdoelen met het onderzoeksprogramma (kwaliteitsbepaling, opstellen van toetsingskader, organiseren van inspecties, toetsing van inspectieresultaten aan het vastgesteld kader, maatregelen bepalen en verwerken in (meerjarige) uitvoeringsplannen en databeheer) en de uitvoering. De ABC kan snel schakelen tussen beleidsdoele [...]